Ir pienācis februāris - pilns sniega un mīlestības kā divas baloža spalvas.